Sự phát triển tinh thần, vận động của trẻ nhỏ

Bạn có tự hỏi trẻ có thể giao tiếp và làm được những gì qua những mốc tuổi từ khi chào đời đến 6 tuổi không?
Hoặc những dấu hiệu nguy cơ nào về sự phát triển tinh thần, vận động của trẻ mà chúng ta cần lưu ý?

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video này nhé!

Tìm hiểu thêm về cách chăm sóc trẻ.

Spread the love